DANSGROEP "LANGE WAPPER" 50 jaar zwaarddans

zondag, 31 maart, 2019 - 08:30

Zoals al vele jaren traditie is (dit jaar voor de 50e keer!!) voert de dansgroep “Lange Wapper” met halfvasten een zwaarddans uit.
De groep doet dit op die dag in totaal 4 maal. De eerste dans is om 8:40 uur, de laatste om 13 uur.
Plaatsen van de opvoeringen: Handschoenmarkt (aan de kathedraal) en de Groenplaats.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan zijn er dit jaar 6 Belgische en buitenlandse gastgroepen.

Tussen de dansen door is het verzamelen geblazen in Den Hopsack.

De dans is een reconstructie door Renaat Van Craenenbroeck van de oude zwaarddansen die werden uitgevoerd in onze Vlaamse steden en dorpen van de vijftiende tot de zeventiende eeuw.

http://www.dansgroeplangewapper.be/