WETENSCHAPS CAFÉ met herwig leirs

woensdag, 17 januari, 2018 - 20:00

“Het recht van de sterkste”. De evolutietheorie van Darwin

In deze voordracht verklaart Herwig Leirs, gewoon hoogleraar binnen de Onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie van het departement Biologie en voorzitter van de Raad van Bestuur van de UA, hoe de biologische evolutie juist werkt, hoe de weerstand tegen de theorie vaak gebaseerd is op een verkeerde interpretatie ervan en waarom ze als wetenschappelijke theorie geen partij is voor pseudowetenschappelijke ideeën.

Het idee achter het wetenschapscafé is om een wetenschapper over zijn of haar specialiteit te laten spreken in een laagdrempelige, niet schoolse en ontspannen omgeving. In het wetenschapscafé doet de wetenschap­per gedurende ongeveer anderhalf uur zijn verhaal. Vragen van het publiek zijn steeds welkom. En na de voordracht kan tussen pot en pint van gedachten worden gewisseld.

http://www.wetenschapscafe-antwerpen.be/